รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
104 ม.8   ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074840960 เบอร์แฟกส์ 0-7461-4338


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :