ติดต่อเรา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
104 ม.8   ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074840960 เบอร์โทรสาร 0-7461-4338


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน