กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Merry Christmas and Happy New Year
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมคริสต์มาสบูรณาการปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และเฉลิมฉลองโอกาสปีใหม่ ทั้งที่เป็นของไทยและเจ้าของภาษา
ครูกิตติ์ ด้วงดำ
1.แผนการจัดการเรียนรู้
2.SAR
3.วิจัยในชั้นเรียน
4.นวัตกรรม
5.เรียนออนไลน์ http://www.pch.ac.th/datashow_223459