วิธีการดูเกรดของนักเรียน
วิธีการดูเกรดของนักเรียน

 

 ดูขั้นตอนการดูเกรดของนักเรียนด้านล่าง แล้วคลิกที่ภาพเมนูด้านบน (ทางลัดไประบบ sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)


ดูรหัสประจำตัวนักเรียนจากใบรายชื่อด้านล่างนี้
* เพิ่มเติม *
รหัสประจำตัวนักเรียนของ นายเจษฎาภรณ์ มั่นคง ม.3       =  04278
รหัสประจำตัวนักเรียนของ นายอัตชนะพล นพรัตน์ ม.4/3  =  04279