ภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวการศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการและฝ่ายงานแนะแนว นำทีมคณะครูและนักเรียนแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดแจ้ง และโรงเรียนวัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,14:31   อ่าน 485 ครั้ง