ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
             ตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียน สังกัด สพม.12 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือนำชัย โรงเรียนพัทลุง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,11:12   อ่าน 418 ครั้ง