ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา (อ่าน 280) 11 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเปิดประมูลขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน (อ่าน 603) 30 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี (อ่าน 605) 30 เม.ย. 65
คณะกรรมการเข้าประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (On Site) (อ่าน 3861) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 3990) 05 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4054) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 4074) 02 ก.พ. 64
โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านประกันภัย (อ่าน 4083) 11 ม.ค. 64
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (อ่าน 4094) 11 ม.ค. 64
"ทุนคุณรุจิราภรณ์ หวั่งลี้" (อ่าน 4137) 11 ม.ค. 64