คณะผู้บริหาร

นายเอกราช หนูปลื้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา